Ансамбль в архітектурі – це функціонально зв’язана сукупність будівель і прилеглої території, що сформувала певний художній образ. Він такою ж мірою як окрема будівля та його інтер’єр, є архітектурним витвором і об’єктом творчої праці архітектора.

Розрізняють ансамблі міські, заміські і паркові. Вони бувають малого і великого масштабу. Архітектура в них більшою чи меншою мірою завжди поєднується з природою, яка також стає об’єктом архітектурної композиції.

kkk_ec393

Невід’ємною частиною створення проекту є організація прилеглої до нього території. Під цим поняттям розуміється просторовий розподіл і організація вулиць, доріг, будівель, інженерного обладнання. Людство має багатий досвід зодчества, а найцінніша його спадщина – в області архітектурних ансамблів, в яких, як і в окремих творах мистецтва, виражаються суспільні ідеали, художні прагнення, смаки.

 

Існує два види міських ансамблів:

  1. До першого виду належать ансамблі, створені упродовж тривалого часу (кількох десятиліть, а іноді й століть). Прикладом може бути Хрещатик у Києві.
  2. До другого відносяться проекти, створені одноразово, за єдиним задумом, у єдиному стилі. Прикладами можуть бути ансамблі Лондона. Існує також багато нових ансамблів, створених вітчизняними і зарубіжними архітекторами

114217

Істотний вплив на композицію архітектурного ансамблю мають природні умови. Низький, рівнинний рельєф місцевості дає можливість проводити прямі дороги, проспекти і вулиці. Високий, горбистий рельєф змушує проводити криволінійні дороги і вулиці, прокладати мости через рівнини, що надає ансамблю мальовничості.

Важливе значення для планування населеного пункту в цілому має наявність прилеглого водоймища і його характер, так як у більшості випадків це позначається і на плануванні ансамблю міста. Формуються набережні, прибережні парки і сквери; будинки, розташовані на рельєфі, що направлені до води. Так виникають парадні «фасади міст», що виходять на береги великих річок і морів.

Зв’язок з природою у внутрішніх міських ансамблях здійснюється шляхом розкриття перспектив навколишнього пейзажу і шляхом влаштування парків, скверів, ставків, фонтанів, басейнів. У містобудівній практиці склалися певні планувальні прийоми і форми, на основі яких організовуються ансамблі (вулиці різних типів, площі, набережні, міські центри).

naberezhnaya_na_lonzherone_v_odessea_(1)

У просторової композиції архітектурних ансамблів розрізняють наступні найбільш типові побудови:

  • глибинно-просторова перспектива, яка може розкриватися уздовж витягнутої площі, вулиці, бульвару, каналу, річки і т. п. Вона зазвичай починається з композиційно головного елемента або приводить до нього; весь простір, що охоплюється перспективою, може бути головним елементом по відношенню до навколишнього;
  • замкнутий простір, що обмежується забудовою або масивами зелені. До цього виду композиції ансамблю відносяться міські і паркові площі, внутрішньоквартальні та внутрішньозаводські об’єкти;
  • вільний простір, у якому будівлі розташовуються таким чином, що вони не утворюють строго визначених лінійних кордонів. У цьому випадку елемантами, що визначають просторове середовище, служать природні або периметральні споруди;
  • панорама, що розкриваються з найвищих точок зору всередині самого міста або селища. У таких ансамблях великого значення набувають силует забудови і висотні споруди. А зазвичай ми спостерігаємо поєднання зазначених типових випадків, тим більше, що ансамблі сприймаються в русі і з різних точок зору.

На додаток зазначимо ще деякі основні прийоми, що найбільш поширені при побудові архітектурного ансамблю:

lvov1

  • постановка в певних окремих місцях будівель, що виділяються за своїм значенням, масштабом, композицією та художніми якостями;
  • використання історичних пам’яток архітектури в якості композиційних вузлів ансамблю;
  • постановка монументів, присвячених видатним подіям і діячам, у відповідних, добре видимих ​​і відвідуваних пунктах ансамблю.